Ładowanie strony

Alarmowanie OSP

DSP-52BS

Każda syrena alarmowa w systemie DSP-50 powinna być wyposażona w urządzenie sterujące – Stację Obiektową DSP-52BS, czujnik faz DKF i antenę.

Te trzy elementy stanowią podstawowe wyposażenie syreny sterowanej drogą radiową. Oferujemy również wyposażenie dodatkowe stacji DSP-52BS (opisane poniżej). Stacja Obiektowa DSP-52BS jest podłączana do instalacji elektrycznej 230V, instalacji antenowej oraz do syreny alarmowej.

Funkcje stacji obiektowej
 • sterowanie syrenami mechanicznymi i elektronicznymi (np. serii DSE)
 • sterowanie Terminalem DTG-52
 • obsługa pagerów serii DSP-90S (wbudowany moduł POCSAG) oraz DSP-80S
 • ochrona obiektu (wewnętrzna centralka alarmowa lub możliwość podłączenia zewnętrznej centralki)
 • dowolnie programowane wejścia/wyjścia do których można podłączyć dowolne urządzenia: dialer, syrena alarmowa (główna i rezerwowa), kompresor, oświetlenie itp.
 • sterowanie przewodowe

Stacja obiektowa zawiera

 • radiotelefon o mocy 25W
 • moduł kodera/dekodera
 • zespół sterowania syrenami (główną i rezerwową)
 • zasilacz 230V
 • zasilanie rezerwowe: akumulator bezobsługowy 12V/7Ah wraz z automatycznym układem kontroli ładowania i rozładowania
 • oprogramowanie do celów alarmowania pożarowego
 • oprogramowanie do celów alarmowania OC
 • oprogramowanie umożliwiające wywoływanie pagerów

Antena o charakterystyce dookólnej (ta charakterystyka jest zalecana, gdyż jest korzystna przy stosowaniu powiadamiania osób za pomocą pagerów). W warunkach o utrudnionej propagacji fal radiowych zalecamy stosowanie anten z zyskiem.

Wyposażenie dodatkowe stacji obiektowej

 • czujnik akustyczny DKA-02 do kontroli sygnału akustycznego syreny (montowany w niewielkiej odległości od syreny)
 • dodatkowa klawiatura KL – umożliwia wywoływanie bezpośrednio ze stacji obiektowej przyporządkowanych do niej odbiorników indywidualnych (pagerów). Płyta czołowa stacji w wykonaniu z klawiaturą, wyposażona jest w 6 dodatkowych przycisków służących do wywoływania pagerów
 • Terminal DTG-52 – umożliwia powiadamianie/alarmowanie osób wyposażonych w telefony komórkowe
 • pagery serii DSP-90S – umożliwiają bezpośrednie alarmowanie osób znajdujących się w odległośni do kilkunastu kilometrów od stacji obiektowej
 • syrena rezerwowa – każda stacja obiektowa przystosowana jest do podłączenia syreny rezerwowej, zasilanej napięciem stałym 12V ze swojego akumulatora. Syrena rezerwowa uruchamiana jest automatycznie w przypadku braku napięcia zasilającego syrenę główną w remizie. W wypadku, gdy syreną główną jest Syrena Elektroniczna DSE, nie ma potrzeby stosowania dodatkowej syreny rezerwowej. Syrena DSE pełni również funkcję syreny rezerwowej.
dsp50

DTG-53

Prezentowane urządzenie jest nową wersją cieszącego się wielkim zainteresowaniem Terminala DTG-52, którego produkcję zakończono we wrześniu tego roku.

Zgodnie z oczekiwaniami użytkowników i instalatorów nowy terminal wyposażony został w profesjonalny – przemysłowy moduł GSM. Terminal współpracuje ze wszystkimi sieciami telefonii komórkowej obecnymi na polskim rynku telekomunikacyjnym (np. T-MOBILE, ORANGE, PLUS), jednak ze względu na konfiguracje sieci nie polecamy korzystać z operatorów wirtualnych (MVNO) lub operatorów wykorzystujących roaming krajowy (PLAY). Nowy terminal obsługuje karty abonamentowe oraz karty typu prepaid. W przypadku tych ostatnich użytkownik ma możliwość odczytu stanu konta z poziomu terminala lub własnego telefonu komórkowego.

Odpowiadając na zapotrzebowanie rynku i zgłaszane sugestie terminal wyposażono w podświetlany wyświetlacz alfanumeryczny LCD i 6 przyciskową klawiaturę, umożliwiając użytkownikowi programowanie większości istotnych parametrów terminala bez potrzeby wzywania serwisu producenta. Zastosowanie wyświetlacza alfanumerycznego LCD umożliwia wyświetlanie poziomu mocy sygnału i logo operatora, stanu terminala lub aktualnie realizowanych zdarzeń a także wyświetlanie aktualnej daty i czasu, oraz historii ostatnich 16 zdarzeń wraz z czasem i datą ich wystąpienia. Na uwagę zasługuje możliwość testowania sprawności urządzenia bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

Podstawowym zadaniem Terminala DTG-53 współpracującego ze Stacją Obiektową DSP-52 BM/BS pracującą w systemie alarmowania ludności DSP-50) jest powiadamianie o zaistniałym zdarzeniu osób wyposażonych w telefony komórkowe. Powiadamianie odbywa się przy pomocy wiadomości tekstowych SMS lub wiadomości tekstowych ukazujących się bezpośrednio na wyświetlaczu telefonu komórkowego FLASH SMS. Terminal może również powiadamiać o zdarzeniu dzwoniąc pod zaprogramowany numer przez określony czas bez konieczności odbierania połączenia (CLIP – bez kosztów) oraz może wysyłać krótkie wiadomości tekstowe na telefony stacjonarne.

Terminal DTG-53 został wyposażony w pamięć 128 numerów telefonów i 16 treści SMS oraz zapewnia obsługę 24 różnych zdarzeń: 18 zdarzeń występujących w systemie alarmowania ludności DSP-50 i 6 zdarzeń pochodzących od urządzeń zewnętrznych podłączonych do wejść terminala. Terminal umożliwia zdalny odczyt stanu 6 wejść i 4 wyjść, a także zdalne ustawianie 4 wyjść w trybie bistabilnym lub monostabilnym (programowany czas trwania załączenia). Do każdego zdarzenia można przypisać 128 numerów telefonów w kolejności wg której następuje ich realizacja, a do każdego numeru można przypisać jeden ze sposobów powiadamiania (tzn. SMS, FLASH SMS lub CLIP). W przypadku wybrania usługi SMS lub FLASH SMS istnieje możliwość wybrania dowolnej, zaprogramowanej treści SMS dla każdego numeru z osobna.

Cechy Terminala DTG-53
 • jedyny terminal GSM dedykowany do sytemu DSP-50 oparty o profesjonalny – przemysłowy moduł GSM
  współpracuje ze wszystkimi sieciami telefonii komórkowej obecnymi na polskim rynku telekomunikacyjnym (np. T-MOBILE, ORANGE, PLUS), jednak ze względu na konfiguracje sieci nie polecamy korzystać z operatorów wirtualnych (MVNO) lub operatorów wykorzystujących roaming krajowy
 • pomiar temperatury (przez opcjonalny czujnik) z możliwością odczytu wartości przez SMS
 • monitorowanie stanu akumulatora z możliwością powiadamiania o rozładowaniu przez SMS
 • obsługa kart abonamentowych i prepaid
 • powiadamianie przez SMS, FLASH SMS, CLIP
 • retransmisja wiadomości SMS o do wolnej treści do innych użytkowników
 • pamięć 128 numerów i 16 treści SMS
 • obsługa 24 zdarzeń
 • zdalne uruchamianie dowolnego zdarzenia za pomocą wiadomości SMS
 • zdalne sterowanie 4 wyjściami (za pomocą SMS)
 • odczyt stanu 6 wejść i 4 wyjść (za pomocą SMS)
 • pamięć 16 ostatnich zdarzeń
 • programowanie z lokalnej klawiatury, z komputera PC lub przez sieć GSM
 • odczyt stanu konta za pomocą klawiatury lub zdalnie za pomocą wiadomości SMS
 • wyświetlacz alfanumeryczny LCD
 • sześcioprzyciskowa klawiatura
 • przycisk RESTART
 • sprawdzanie stanu konta za pomocą wiadomości SMS (dotyczy kart prepaid)
 • retransmisja wiadomości SMS (o dowolnej treści) do grupy użytkowników zapisanych w pamięci terminala
 • uruchamianie za pomocą wiadomości SMS dowolnego zdarzenia np. syrena pożarowa
 • przycisk RESET służący do restartowania terminala lub wstrzymywania jego pracy na zaprogramowany czas.
dtg53

DSP-52L

//rfconnect.pl/wp-content/uploads/2016/09/dsp_52L.png